SQ Tidtagarur

ULT-SQ38020
Tidtagarur som visar tiden i 1/100 sekunder.OBS! Utseende på tidtagaruret kan skilja mot det bilden visar pga annan årsmodell.
SEK 149