Stanno Ledarshorts Como (BK Halna)

BKH-2122106
DKK 209 (DKK 249)